Kā aprēķināt naudas laika vērtību
Daudziem cilvēkiem finanšu mērķa noteikšana ir samērā vienkārša. Mēs zinām, ko vēlamies, bet nokļūšana tur ir izaicinājums. Pārņemot kontroli pār mūsu finansēm, nepieciešama arī personīga iniciatīva un apņēmība pārņemt kontroli pār savu laiku. Par laimi, finanšu aprēķini var mums palīdzēt sasniegt abus mērķus. Finanšu aprēķini ir neatņemams finanšu plānošanas aspekts; tie ir instrumenti, kurus mēs varam izmantot, lai sastādītu savus finanšu “ceļvežus”.

Viens no elementārākajiem investīciju aprēķiniem finansēs un finanšu plānošanā ir naudas laika vērtības aprēķināšanas formula. Faktiski laiks var būt mūsu lielākais sabiedrotais, plānojot un sasniedzot finanšu mērķus.

Šeit ir vienkārša, daudzfunkcionāla formula, ko var izmantot, lai izprastu naudas laika vērtību, ja procentu likme (vai atdeves likme) ir apvienota. Kā jūs ātri sapratīsit, šo aprēķinu var izmantot praktiski jebkuram finanšu mērķim (t.i., ietaupot uz pirmo māju, brīvdienu īpašumu, automašīnu vai jebkuru citu īpašu pirkumu). Tomēr tas ir īpaši noderīgi pensijas plānošanā.

Aprēķins: PV = FV ÷ (1+ r)t

PV = pašreizējā vērtība
FV = nākotnes vērtība
r = atdeves likme
t = laiks (gadu skaits)

Piemēram: kāda ir konkrētā naudas summa, kas jums pašreiz jāiegulda, lai sasniegtu mērķi 8 gadu laikā uzkrāt 100 000 USD ar 10% atdeves likmi? Tiek pieņemts, ka "r" laika posmā būs nemainīgs. Lūk, kā formula darbojas.

PV = FV ÷ (1 + r)t

FV = 100 000 USD
r = 10% (10% ir 0,10)
t = 8
(1 + r)t=(1.10)8
PV =?

PV = 100 000 ÷ (1,10)8
1.108=2.1435888

100,000÷2.1435888
= 46,651, noapaļojot (46,650,738)
Ieguldīšanai nepieciešamā summa ir 46 651,00 USD.

Atbildes kontrolpārbaudi var viegli veikt, pārkārtojot formulu.
FV = PV (1 + r)t

FV = 46 651 (1,10)8

FV = 46 651 (2,1435888)
= 100 000,56 vai aptuveni 100 000 USD

Šīs ilustrācijas paplašinājumu var izmantot, lai parādītu apgriezto sakarību starp skaitlisko vērtību “r” (ti, procentu likmi vai atdeves likmi vai diskonta likmi) un maksājuma pašreizējo vērtību (PV) (FV ), kas jāsaņem nākotnē.

Ja mēs pieņemam, ka:

r = 5%
FV = 100 000 USD
t = 8 gadi

PV = 100 000 USD (1,05)8
(1.05)8 =1.4774554

100,000÷1.4774554=67,683.94
= 67 684 USD (noapaļojot)

Atbildes salīdzināšana:

67 684x1,4774554 = 100 000,09 vai noapaļojot 100 000 USD

Ja "r" samazinās (mūsu abos piemēros no 10% līdz 5%), FV PV palielinās (no 46 651 USD līdz 67 684 USD).

Ja "r" palielinās no (5% līdz 10%), FV PV samazinās (no 67 684 USD līdz 46 651 USD).

Īpaša piezīme:

Šīs attiecības ir ļoti praktiski pielietojamas, ja vēlamies izprast attiecības starp obligāciju cenām finanšu tirgū un procentu likmju izmaiņām. Ikreiz, kad mainās procentu likme, tas izmaina dotās obligācijas tirgus cenu. Šie divi secinājumi ir noderīgi.

Ja procentu likme samazinās, obligācijas tirgus cena palielināsies.

Ja procentu likme palielinās, obligācijas tirgus cena samazināsies.


Video Instrukcijas: Konference "Cilvēks un vērtība" (Decembris 2021).